ثبت شرکت در ترکیه

انواع شرکت در ترکیه

در ترکیه 7 نوع شرکت می توانید ثبت کنید که دو نوع ANONIM و LIMITED از پرکاربردترین نوع آنها می باشد.

شرکت های سازمانی : حداقل سرمایه 100000 لیر ترکیه

شرکت آنونیم: حداقل سرمایه 50000 هزار لیر ترکیه

شرکت لیمیتید : حداقل سرمایه مورد نیاز 10000 لیر ترکیه

شرکت کوپراتیف : بسته به اساسنامه شرکت

شرکت های غیر سازمانی : بسته به اساسنامه شرکت

شرکت کولکتیف : بدون حداقل سرمایه

شرکت کوماندیت:‌بدون حداقل سرمایه

شرکت شخصی در ترکیه

این نوع شرکت میتواند توسط یک شخص حقیقی ثبت شود و تنها شماره مالیاتی شرکت توسط اداره مالیات صادر می شود

شرکت های شخصی به صورت نرمال در اتاق تجارت استانبول ثبت نمی شوند و دارای اساسنامه و روزنامه رسمی و … نیستند.

به طور ساده شرکت های شخصی به اصطلاح فقط نام شرکت دارند و در واقع شرکت محسوب نمی شوند.

بلکه برای صاحب آن کد مالیاتی تجاری صادر می شود و فرد برای درآمد خود مالیات پرداخت می کند.

از طریق این نوع شرکت امکان دریافت اقامت و اجازه کار وجود ندارد و بنابراین برای افراد خارجی در ترکیه توصیه نمی شود.


قوانین ثبت شرکت لیمیتد (Limited) و یا مسئولیت محدود


تعداد سهامداران شرکت می‌تواند از یک نفر تا 50 نفر باشد.

حداقل سرمایه برای راه اندازی شرکت با مسئولیت محدود 10.000 لیر ست.

سهامداران می توانند تبعه ترکیه و یا خارجی ها باشند. همچنین سهامداران می توانند اشخاص حقیقی و حقوقی باشند.

هر فرد به اندازه مبلغی که سرمایه گذاری می کند سهام مربوط به شرکت را خواهد داشت.

ثبت شرکت در دفترخانه اسناد رسمی و اتاق تجارت ترکیه انجام می شود.

ارزش هر سهم در این شرکت نمی‌تواند کمتر از 25 لیر باشد.

در صورتی که تعداد سهامداران از 20 نفر بیشتر شد، باید یک بازرس قانونی انتخاب شود.

هر نوع تغییر و انتقال سهام شرکا باید در دفترخانه ها انجام شود و به تصویب 3/4 اعضا رسیده باشد.

مدیر شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند شهروند ترکیه باشد یا از مهاجرین این کشور بوده و اقامت کشور دیگری را داشته باشد.


ثبت شرکت های سهامی در ترکیه


یک شرکت سهامی از تعدادی سهامداران تشکیل می شود.

در ترکیه شرکت ها عام و خاص نیستند.

این نوع شرکت هم مثل مسئولیت محدود می تواند از یک یا چند سهامدار تشکیل شود.

سهامداران می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

مثلا در تاسیس شعبه می توان شعبه مرکزی به عنوان سهام دار شعبه زیر مجموعه باشد.

هر سهامدار در قبال بدهکاری های شرکت به اندازه ای که سهم دارند مسئولیت دارند.

هر شریک لازم نیست فقط یک سهام داشته باشد بلکه هر مقدار که می خواهد می تواند سهام بخرد.

حداقل سرمایه اولیه برای راه اندازی شرکت سهامی در ترکیه 20 هزار لیر می باشد؛ که با 25 درصد آن نیز می توانید این نوع شرکت را ثبت کنید.

برای نوع فعالیت و موضوع شرکت محدودیتی وجود ندارد و شرکت را با هر موضوع فعالیتی می توان ثبت کرد.

بر اساس قانون تجارت در ترکیه، جلسه های مجمع عمومی باید با حضور نمایندگانی از وزارت بازرگانی ترکیه انجام شود

ثبت شرکت در ترکیه